Poročanje za optimiranje vrednosti družbe v skladu s CSRD in ESG

Koncept poročanja

Priporočamo postopno in načtovano uvajanje, ki navadno traja tudi nekaj let. V tem času ugotavljamo, katere procese in mehanizme podjetje že uporablja in kaj je potrebno uvesti na novo.
V tem procesu niste sami. Vodimo vas skozi različne faze implementacije in se z vsakim korakom z vami trudimo, da je rezultat vedno boljši. Po navadi je proces prilagaj en naročniku.

Trajnostne strategije

Trajnostna strategija je podlaga za srednjeročno in kratkoročno poslovno načrtovanje in hkrati tudi izhodišče za trajnostno poročanje. Brez trajnostne strategije so vse ostale poslovne aktivnosti neosmišljene in neosredotočene.
Na Consensusu smo razvili lastno metodologijo razvoja trajnostnih strategij, ki jih skupaj z naročnikovo strateško ekipo izpeljemo od prvega do zadnjega koraka.

Trajnostno poročanje

Na Consensusu razumemo trajnostno poročanje predvsem v funkciji razvoja prikaza vseh koristi, ki jih gospodarska družba, neprofitna organizacija ali državna institucija ustvarja za svoje okolje. Ob tem pa upoštevamo vse standarde, ki so splošno zavezujoči, kot so na primer CSRD ali specifični standardi, ki jim želi slediti naročnik, kot na primer GRI.
Naša desetletje preizkušana metodologija temelji na usmeritva Value Roperting Foundation in koncepta celovitega poročanja.

Consensus za svoje naročnike razvija njihovo poročevalsko prakso že od leta 2009. Ne glede na to, da so se v tem času formalni in neformalni standardi poročanja pogosto spreminjali in nadgrajevali, je naša vizija vedno predvsem optimiranje vrednosti družbe, ki poroča. Poročanje izključno zaradi formalno zavezujočih standardov je po naši oceni in globalnih izkušnjah nujno, ne pa zadostno. Šele poročilo, ki upošteva usmeritve celovitega poročanja omogoča, da ključni deležniki prepoznajo realno vrednost družbe, pa tudi njeno prepoznavanje tveganj in realizacijo priložnosti.

S komuniciranjem dosegamo razvoj. Nas samih in našega okolja. Če želimo spreminjati svet na bolje, moramo razumeti vrednote in prepričanja posameznikov ter družbene in kulturne norme, ki oblikujejo naša življenja. Komuniciranje je zato predvsem poslušanje in vključevanje, delitev idej in znanja.

Reference