Poslovno svetovanje

Razvoj poslovnih modelov upoštevajoč načela vrednostnih verig in krožnega gospodarstva

Razvoj poslovnih modelov upoštevajoč načela vrednostnih verig in krožnega gospodarstva

Večina naših naročnikov ima odlične poslovne modele, ki jim jih pomagamo razložiti ne le finančnim, ampak tudi vsem ostalim javnostim in trgom. Nekaterim naročnikom, predvsem tistim, ki svoje poslovanje šele vzpostavljajo, pa pomagamo poslovni model razviti iz njihove poslovne ideje. V vseh primerih pa s svojim kritičnim in neodvisnim pogledom na tehnološke, okoljske, družbene, politične in globalne izzive omogočamo, da so poslovni modeli naravnani čim bolj trajnostno.

Priprava trajnostnih strategij z upoštevanjem CSRD, bistvenosti, vrednostnih verig in trajnosti vseh šestih kapitalov

Trajnostna strategija je najbolj daljnoročni strateški dokument družbe, ki je nujna podlaga poslovnim načrtom s tem pa tudi letnim poročilom. Trajnostna strategijo utemeljimo na poslovnem modelu, dvojni bistvenosti in jasni verigi vrednosti. S tem postane hkrati tudi temelj poslovnega poročanja in letnih poročil.

Znamčenje v skladu s Standardnim modelom znamčenja in ciljem trajnega sožitja z uporabniki

Znamka s svojimi devetimi elementi po Standardnem modelu znamčenja predstavlja jedro poslovnega modela. Večina družb ima znamko v svoji krvi in se je niti ne zaveda, kar postaja z rastjo družbe ovira na poti razvoja. Ubesedenje znamke je pomembno za deležnike, ki nas ne poznajo, pa tudi za sodelavce, saj omogoča poenotenje okoli skupne vizije.

Podpora podjetjem ob vstopu na slovenski trg, saj poznamo pričakovanja in ovire slovenskih deležnikov

Preskok iz enega poslovnega in kulturnega okolja je zahtevnejše kot se zdi na prvi pogled. Celo sosednje države, s katerimi delimo največ vrednot in poslovnih praks, se v mnogočem razlikujejo od slovenskih, kaj šele bolj oddaljene. Ker na podlagi desetletij delovanja v Sloveniji poznamo ne le poslovno ampak tudi regulatorno okolje, smo nepogrešljiv pomočnik ob vstopu v Slovenijo.

Komunikacija ni brezbrižno brbljanje, ampak ustvarjanje pogojev za trajnostno preživetje. Ne odvija se v varnem, izoliranem prostoru, ampak v gosti pajkovi mreži naših deležnikov. Če komunikacija vsaj malo ne boli, ni komunikacija.