Odnosi z javnostmi

Upravljamo s komunikacijami in gradimo odnose z deležniki

Razvoj strategij in taktik

Razumemo deležnike, zato komuniciramo strateško

Delujemo po temeljnih korakih strateškega načrtovanja: opredelitev problema (stuacijska analiza), opredelitev namenov in ciljev in korakov za njihovo doseganje in , deležnikov, svetujemo in pomagamo pri izvedbi korakov, vrednotimo doseganje namenov in ciljev.

Ne ostajamo zgolj pri besedah, ampak strategije izvajamo taktično premišljeno.

Odnosi z mediji

Mediji, pa naj bodo tradicionalni ali pa sodobne komunikacijske platforme, štejejo pri gradnji ugleda.
Svetujemo in pomagamo pri načrtovanju in izvajanju vseh aktivnosti na področju odnosov z mediji. Osnova so dobro poznavanje splošnih in specializiranih novinarjev in urednikov, skrbna priprava novinarskih konferenc in drugih oblik organiziranega srečanja z novinarji, sporočil za medije, pisnih razlagalnih gradiv, osebne izkaznice organizacije, priročnika najpogostejših vprašanj in odgovorov, priročnika za delo z novinarji ter kriznega medijskega priročnika.

Upravljanje s tveganji

Ker upravljamo teme, upravljamo s komunikacijskimi tveganji
V okviru priprave strategij komuniciranja o tveganjih naročnikom med drugim svetujemo tudi, kako jasno opredeliti komunikacijske procese (vključevanje déležnikov v komuniciranje v čim zgodnejših fazah, učinkovito komuniciranje pred nastankom oziroma zaznavo tveganja in po njem itd.); vzpostaviti učinkovito komunikacijsko infrastrukturo; izbrati najustreznejši način in komunikacijska orodja glede na okoliščine, v katerih javnosti zaznavajo tveganje.

Obvladovanje kriz

Preprečujemo krize, če pa do nje pride….
Najboljše krizno komuniciranje je tisto, ki ga ni. S konsenzom se možnost nastanka krize močno zmanjša, saj je naš moto, kot pove že naše ime, vzpostavljanje čim manj konfliktnih odnosov. Če pa do krize že pride, pripravimo krizni komunikacijski načrt, ki mora biti ob krizi takoj pri roki, in tudi zagotovimo svetovanje, kako ob krizi zmanjšati neposredno poslovno škodo in ohraniti ugled.

Snovanje publikacij

Smo odlični pisci, zato pripravljamo vrsto publikacij – od letakov do letnih poročil. Poskrbimo za besedila, skupaj s stalnimi zunanjimi sodelavci pa tudi za oblikovanje, izvedbo in tisk.
Ker razumemo komunikacijske in poslovne cilje svojih naročnikov, nam je pisanje tekstov in priprava infografik kot intuitivnega komunikacijskega orodja prijetna dnevna praksa. Ker razumemo javnosti naših naročnikov, znamo prilagajati format in jezik tako, da pridejo do pravih oseb in, da jih te razumejo.

Upravljanje digitalnih medijev

Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram … seveda, nujno!
Smo vsebinski snovalci spletnih strani, njihovo izvedbo pa uresničujemo s stalno skupino zunanjih sodelavcev. Ko snujemo spletne strani, je v središču naših misli vedno uporabnik v razmerju do poslovnih ciljev organizacije. V današnjem svetu dvosmerne komunikacije spletna stran ni več dovolj, zato spodbujamo in vodimo tudi komunikacijo v družabnih omrežjih.

Organizacija dogodkov

V vedno bolj digitaliziranem svetu stari dobri dogodki pridobivajo na pomenu.

Imamo bogate izkušnje iz snovanja, organizacije in izvedbe dogodkov za različne priložnosti in javnosti. Snujemo dogodke, ki niso sami sebi namen, ampak so tesno povezani s poslovnimi cilji naročnika. Z naročnikom opredelimo cilje izvedbe dogodka in ciljne javnosti. Pripravimo časovni načrt, svetujemo pri postavitvi urnikov in vsebin, pripravimo program in scenarij dogodka, vabila na dogodek in zahvale po dogodku, svetujemo pri izboru ustrezne lokacije, vodimo korespondenco z udeleženci in predavatelji, pripravimo govore in predstavitvena gradiva ter z zunanjimi sodelavci sodelujemo tudi pri ureditvi kraja dogodka.

Odnosi z lokalnimi skupnostmi

Najpomembnejši deležniki so tisti, ki so organizaciji najbližji, zaposleni in lokalne skupnosti. Tam smo tudi mi.

Na področju odnosov z lokalnimi skupnostmi naročnikom med drugim svetujemo in pomagamo pri raziskovanju lokalne skupnosti (strukturiranost, dogajanja v skupnosti, podoba organizacije ali njenega projekta v očeh predstavnikov skupnosti itd.); pomagamo pripraviti načrte, izvesti komuniciranje z lokalnimi skupnostmi, izbrati posamezna orodja, izvesti pogajanja in usklajevanja z lokalnimi interesnimi skupinami; sodelujemo pri mediaciji in pomagamo izmeriti učinkovitost programov odnosov z lokalnimi skupnostmi.

Sodelovanje vedno zmaga. Sodelovanje je bistvena sestavina za uspeh posameznika, skupnosti organizacije. Vzpostavimo ga z jasno vizijo in poslanstvom, izvajamo s transparentnim delovanjem in nenehno, odprto komunikacijo.