Menu

Consensus

2
0
1
4

Prevod in priredba: prof. dr. Marko Marhl, doc. dr. Tomaž Žagar, mag. Mojca Drevenšek

Uredila: Mojca Drevenšek

knjiga
2
0
1
1

Avtorji: Mojca Drevenšek, Blanka Vezjak

članek
2
0
0
9

Vale-Novak, Pristop 2009
Avtor: Andrej Drapal

knjiga
2
0
0
4

GV Založba, PR Zbirka, 2004
Avtor/ji: Darinka Pek Drapal, mag. Mojca Drevenšek, Andrej Drapal

knjiga

Avtoriji: Darinka Pek Drapal, doc. dr. Dejan Verčič, Pedja Ašanin Gole

članek
1
9
9
9

Avtorji: Darinka Pek Drapal, Drago Kos

članek