Menu

Consensus

Novice

Zagon spletnega stičišča eSvet je pospremil posvet o oblikovanju energetske prihodnosti v Sloveniji

Ključ do oblikovanje odgovornih in strokovno utemeljenih odločitev o energetski prihodnosti je energetska pismenost državljanov in odločevalcev

V četrtek, 20. november 2014 je družba GEN energija predstavila spletno stičišče o energiji in energetiki eSvet (www.esvet.si), v nadaljevanju pa so strokovnjaki razpravljali o oblikovanju energetske prihodnosti. Zbrani so bili enotni, da je krepitev energetske pismenosti nujna podlaga za odgovorno oblikovanje trajnostne energetske prihodnosti.

Na posvetu se je zvrstilo devet predavanj o različnih, z energetiko povezanih temah. Dogodek je vsebinsko povezovala Mojca Drevenšek (Consensus) skupaj z Nejcem Jemcem iz Radia Slovenija.

V prvem sklopu so predavatelji predstavili dejstva o energiji in njenem pomenu za vsakdanje življenje (prof. dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru), koliko energije porabimo v Sloveniji (mag. Irena Praček, Agencija za energijo), stanje in izzive elektroenergetskega sistema Slovenije (dr. Janko Kosmač, ELES) ter pomen jedrske energije (Matjaž Žvar, NEK in doc. dr. Tomaž Žagar, ARAO) in vodne energije (Silvester Jeršič, HESS) za oskrbo Slovenije z električno energijo. Po koncu prvega sklopa so se na dogodek preko video povezave vključili dijaki iz Šolskega centra Krško-Sevnica, ki so udeležencem predstavili svoje vtise o spletnem stičišču eSvet.

V drugem sklopu pa so udeleženci posveta iskali odgovore na vprašanje, kako oblikovati energetsko prihodnost Slovenije. Med drugim so se v predstavitvah in razpravi dotaknili pomena energetske učinkovitosti v vseh fazah, od proizvodnje električne energije do njenega prenosa, distribucije in rabe (mag. Boris Sučić, IJS CEU), energije za nizkoogljično prihodnost Slovenije (prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj), zanesljive oskrbe z energijo po konkurenčnih cenah (Martin Novšak, GEN energija) in oblikovanja trajnostne energetske prihodnosti (Danijel Levičar, Direktorat za energijo).

Udeleženci posveta so se strinjali, da lahko o energetski prihodnosti racionalno in na podlagi številk razmišljajo le energetsko pismeni posamezniki, zato so vse aktivnosti za krepitev energetske pismenosti med različnimi deležniki zelo pomembne. Pomen eSveta se po njihovem mnenju skriva v priložnostih za vsebinsko nadgrajevanje in spodbujanje vključevanja širše strokovne javnosti v komunikacijo s spletnimi obiskovalci.