Menu

Consensus

Novice

Uvodno srečanje projekta NEWCOMERS

Med 3. in 5. julijem je v Ljubljani potekalo uvodno srečanje Horizon 2020 projekta NEWCOMERS, pri katerem je Consensus zadolžen za komunikacijske aktivnosti in aktivnosti razširjanja rezultatov projekta.

Na uvodnem srečanju se je zbralo vseh 8 partnerjev projekta in 6 evropskih držav, gostiteljica srečanja pa je bila Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Srečanje je bilo namenjeno pregledu delovnih sklopov, uskladitvi nalog in ciljev projekta.

Drugi dan srečanja je bil posvečen izzivom na področju komunikacije in razširjanja rezultatov. Mojca Drevenšek in Pia Slabe s Consensusa sta partnerjem predstavili načrte, cilje in časovnico delovnega sklopa, ki se nanaša na komunikacijo in razširjanje rezultatov projekta. Predstavili sta tudi aktivnosti, ki so že bile izvedene, in sicer: priprava logotipa in CGP projekta, ki ga je pripravil oblikovalski studio KOFEIN dizajn, vzpostavitev kanalov družbenih medijev. Na uvodnem srečanju pa smo lansirali tudi spletno stran projekta, ki je dostopna na naslovu: https://www.newcomersh2020.eu. Spletno stran smo pripravili v sodelovanju s podjetjem Frontlab.

Novosti o projektu NEWCOMERS lahko spremljate tudi na Twitter in LinkedIn profilu.