Menu

Consensus

Novice

Spodbujamo oblikovanje nacionalnega energetskega kalkulatorja

Consensus je kot komunikacijski partner projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE sodeloval pri izvedbi javnega strokovnega posveta »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«, ki je potekal 9. novembra 2015 v Državnem svetu.

Na posvetu, ki ga je kot slavnostni govornik odprl minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, so britanski in slovenski strokovnjaki podali svoje poglede na pomen stroke pri oblikovanju energetsko-podnebne prihodnosti ter predstavili razpoložljive podatke za oblikovanje slovenskega nacionalnega energetskega kalkulatorja.

 

Kot je na posvetu poudaril dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, bi bili na ministrstvu veseli izdelave slovenskega energetskega kalkulatorja, s katerim bi lahko o energetskih izzivih ozaveščali širšo javnost. Dodal je, da bi bolj informirana in racionalna razprava pomembno prispevala h kakovosti Energetskega koncepta Slovenije, ki je v pripravi. V nadaljevanju posveta je prof. Robin Grimes, glavni znanstveni svetovalec na britanskem Ministrstvu za zunanje zadeve, poudaril vlogo strokovnjakov in znanstvenikov pri oblikovanju britanske energetsko-podnebne politike. Predstavil je, kako pri oblikovanju britanskih politik organizirajo in spodbujajo vključevanje strokovne javnosti.

Po predstavitvi projekta EN-LITE in ambicije izdelave nacionalnega kalkulatorja po vzoru globalnega, ki sta jo kot predstavnika projekta EN-LITE podala mag. Mojca Drevenšek in dr. Tomaž Žagar, so sledile predstavitve slovenskih strokovnjakov z različnih področij v zvezi z izdelavo kalkulatorja. Mojca Suvorov s Statističnega urada RS je predstavila ključne teme, ki bi jih moral slovenski kalkulator zajeti, in dobro razpoložljivost kakovostnih statističnih podatkov, kar je pomembna začetna točka za izdelavo tega orodja. V nadaljevanju so strokovnjaki osvetlili ključne vsebinske izzive, in sicer vprašanje učinkov globalnih podnebnih sprememb v Sloveniji (mag. Tanja Cegnar, Agencija RS za okolje), razpoložljivih virov energije za oskrbo Slovenije (prof. dr. Iztok Tiselj, Univerza v Ljubljani), pomena cene energije za slovensko gospodarstvo (Bojan Ivanc, CFA, CAIA, Gospodarska zbornica Slovenije), potencialov ukrepov za učinkovito rabo energije (mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost pri »Institutu Jožef Stefan«), značilnosti prostorskega razvoja Slovenije in povezave z rabo energije (Sergeja Praper, Urbanistični inštitut RS) ter potencialov razvoja električne mobilnosti (Željko Purgar, Sekcija trajnostna mobilnost CER).

Več informacij o projektu EN-LITE in javnem strokovnem posvetu »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!« najdete na spletnem mestu projekta: http://www.en-lite.si/