Menu

Consensus

Novice

Sodelujemo pri oblikovanju razmislekov o energetiki

Kot komunikacijski partner projekta EN-LITE smo sodelovali na že 5. konferenci Razmislek o energetiki (Energy Policy Consideration), ki je v organizaciji Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) in Energetske zbornice Slovenije potekala v torek, 6. junija. Na konferenci, letos aktualno imenovani »Na poti k Energetskemu konceptu Slovenije« je Mojca Drevenšek kot predsednica društva za krepitev energetske pismenosti EN-LITE predstavila poslanstvo, rezultate in prihodnje načrte projekta EN-LITE, v okviru katerega si v sodelovanju z naravoslovnimi, tehniškimi in družboslovnimi strokovnjaki prizadevajo za krepitev energetske pismenosti v Sloveniji.
»Energetska pismenost vodi k oblikovanju odgovornejših in bolj utemeljenih odločitev ter prispeva k zanesljivosti oskrbe in spodbuja gospodarski razvoj,« je razložila Drevenškova in zaključila, da je krepitev energetske pismenosti v interesu celotne družbe, torej si naj zanjo prizadevajo predvsem formalni odločevalci in ključni nosilci razvoja slovenske energetike. Podprejo naj pobude za krepitev glasov in večjo prepoznavnost strokovnjakov, ki jim bodo zagotovili potrebne podatke in utemeljitve za odgovorno odločanje o konceptu razvoja slovenske energetike.
 
Več informacij o konferenci: http://energypolicyconsideration.eu/
Prispevek o konferenci na portalu Naš stik: http://www.nas-stik.si/1/Novice/Clanki/tabid/208/ID/4912/Razmislek-o-energetiki.aspx
Fotografije: Vladimir Habjan