Menu

Consensus

Novice

Skupina Gorenje objavila Letno poročilo za 2017

Letno poročilo Skupine Gorenje že tretje leto zapored sledi smernicam razvoja celovitega poročanja (ang. Integrated Reporting) in tako postavlja standard za celovito poročanje v Sloveniji.

Skupina Gorenje je danes objavila svoje letno poročilo za leto 2017. Ponosni smo, da sodelujemo pri razvoju koncepta celovitega poročanja in pripravi vsebin poročila Skupine Gorenje, ki je skladno z načeli in usmeritvami Mednarodnega sveta za celovito poročanje. Tudi letošnje poročilo, tako kot pretekli dve, sledi smernicam trajnostnega poročanja GRI G4 ter vključuje temeljna načela in vsebinske elemente celovitega poročanja.

Letno poročilo Skupine Gorenje je na voljo na spletni strani: https://www.gorenjegroup.com/si/za-vlagatelje/letna-porocila

Več informacij o celovitem poročanju najdete na našem portalu: www.celovitoporocanje.si