Menu

Consensus

Novice

Predstavitev platforme iEnergija na konferenci InnoGrid2020+

Svetovalka Mojca Drevenšek se je udeležila konference InnoGrid2020+ o inovacijah in prihodnosti elektroenergetike, kjer je predstavila digitalno platformo iEnergija.

Konferenca InnoGrid2020+, ki je potekala 15. in 16. maja 2018 v Bruslju, je letos zabeležila več kot 350 udeležencev iz vrst sistemskih operaterjev prenosnih in distribucijskih omrežij, industrijskih in drugih odjemalcev-proizvajalcev, tržnih akterjev, oblikovalcev politik, raziskovalcev in drugih deležnikov, ki sooblikujejo elektroenergetski sistem prihodnosti.

Svetovalka Mojca Drevenšek je zainteresiranim udeležencem predstavila digitalno izobraževalno-ozaveščevalno platformo iEnergija, ki je nastala pod okriljem društva za krepitev energetske pismenosti EN-LITE, katerega komunikacijski partner je Consensus. S koordinatorji velikih evropskih raziskovalno-razvojnih projektov je razpravljala o tem, ali in kako bi lahko platforma iEnergija podprla njihova prizadevanja za komuniciranje projektnih ciljev širši množici zainteresiranih evropskih državljanov.