Menu

Consensus

Novice

Pomagali smo izpeljati Ekokviz 2013: državno tekmovanje srednješolk in srednješolcev v znanju o energiji in energetiki

Včeraj, 26. marca, je v okviru mednarodnega programa Ekošole v prostorih Gimnazije in srednje šole Kočevje potekalo državno tekmovanje "Ekokviz za srednje šole". Consensus je sodeloval pri komunikacijski in organizacijski podpori letošnjemu kvizu.

Osrednja tema je bila energija in energetika, njegov generalni pokrovitelj pa je bil naš naročnik Elektro-Slovenija, d.o.o. (ELES). Gre za pomemben nacionalni projekt in prispevek h krepitvi energetske pismenosti med srednješolsko mladino.

Na državnem tekmovanju v znanju o energiji in energetiki se je pomerilo 188 srednješolk in srednješolcev iz vse Slovenije, ki so dosegli najboljše rezultate na februarskem tekmovanju na šolski ravni. Letošnji Ekokviz, katerega temi sta bili energija in energetika, je imel ključne poudarke na vsebinah o virih energije, pomenu energije za vsakdanje življenje, električni energiji in tehnologiji za njeno proizvodnjo ter pomenu prenosa električne energije in njenih čezmejnih pretokov.

Tekmovanju je sledilo predavanje g. Enesa Halilovića, vodje Republiškega centra vodenja elektroenergetskega sistema RS iz podjetja Elektro-Slovenija, d.o.o., ki je poudaril pomen varnega, časovno neprekinjenega in kakovostnega prenosa električne energije v RS ter zanesljivega delovanja elektroenergetskega sistema.
 

Letošnji Ekokviz za srednješolce in srednješolke, ki se je odvijal v duhu prizadevanja za krepitev energetske pismenosti med šolajočo mladino, se je zaključil s podelitvijo nagrad zmagovalcem državnega tekmovanja v treh različnih kategorijah: Srednje poklicno izobraževanje, Srednje strokovno in poklicno tehnično izobraževanje in Gimnazija.

Več informacij o poteku in zmagovalcih državnega tekmovanja v Ekokvizu lahko najdete na spletnem mestu Elektro-Slovenija ali Ekošola.