Menu

Consensus

Novice

Objavljeno je letno poročilo Skupine GEN

Skupina GEN je objavila letno poročilo za leto 2019, ki sledi smernicam celovitega poročanja (ang. integrated reporting) in kjer smo aktivno sodelovali pri zasnovi poročila ter pripravi vsebin.

Tudi letos smo sodelavci Consensusa sodelovali pri zasnovi letnega poročila Skupine GEN, ki ga gradimo na temeljih celovitega poročanja. Bistvena razlika med celovitim in tradicionalnim letnim poročilom je, da celovito poročilo izkazuje povezanost med finančnimi in nefinančnimi informacijami ter je zapisano jedrnato, uravnoteženo in usklajeno poroča o vseh ključnih področjih delovanja družbe, tako s številkami kot z besedami.

Ključni rezultati Skupine GEN so predstavljeni v kratki predstavitvi na: http://letnoporocilo.gen-energija.si/pdf/GEN_povzetek2019_SLO_splet.pdf, celotno letno poročilo pa je na voljo na spletni strani: http://letnoporocilo.gen-energija.si/pdf/GEN_LP19_splet.pdf.