Menu

Consensus

Novice

Novo gradivo projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE: knjižica intervjujev Energija in mi - pogovori s strokovnjaki

V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE, katerega komunikacijski partner je Consensus, je izšla knjižica »ENERGIJA in MI - pogovori s strokovnjaki«.

V knjižici »ENERGIJA in MI - pogovori s strokovnjaki« je zajetih 13 intervjujev s slovenskimi strokovnjakinjami in strokovnjaki, ki z različnih naravoslovnih, tehniških in družboslovnih področij obravnavajo energijo in energetiko:

- fizika: prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru),
- geologija: dr. Miloš Bavec (Geološki zavod Slovenije),
- podnebne spremembe: mag. Tanja Cegnar (Agencija RS za okolje),
- biologija: prof. dr. Alenka Gaberščik (Univerza v Ljubljani),
- viri energije: prof. dr. Iztok Tiselj (Institut »Jožef Stefan«),
- evolucija energetskih sistemov: doc. dr. Tomaž Žagar (ARAO j.g.z.),
- elektroenergetski sistem: mag. Darko Kramar (ELES d.o.o.),
- plinovodni sistem: dr. Franc Žlahtič (Plinovodi d.o.o.),
- ekonomija: Bojan Ivanc, CFA, CAIA (Gospodarska zbornica Slovenije),
- mednarodni odnosi: mag. Danijel Crnčec (Univerza v Ljubljani in Društvo za ZN za Slovenijo),
- energetska učinkovitost: mag. Stane Merše (Institut »Jožef Stefan«),
- prostorsko planiranje: Sergeja Praper Gulič (Urbanistični inštitut RS),
- električna mobilnost: Željko Purgar (Sekcija trajnostna mobilnost CER) in
- energetska statistika: Mojca Suvorov (Statistični urad RS), ki je za knjižico pripravila aktualne statistične podatke o virih in rabi energije v Sloveniji.

Gradivo prinaša poučne, zanimive in včasih presenetljive poglede o energiji in energetiki, tako v slovenskem prostoru kot globalno.

Intervjuje je zapisala in v knjižico uredila Mojca Drevenšek (Consensus in EN-LITE).

Celotna knjižica je v e-različici prosto dostopna na spletnem mestu EN-LITE.