Menu

Consensus

Novice

Letno poročilo Interseroh

V mesecu septembru je izšlo Letno poročilo 2012 družbe INTERSEROH, zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.

V letnem poročilu je obširno predstavljena trajnostna usmeritev družbe Interseroh. Consensus je sodeloval pri vsebinski in oblikovni zasnovi ter pripravi besedil poročila.