Menu

Consensus

Novice

Izšel priročnik Energetska pismenost

V okviru projekta EN-LITE smo izdali priročnik »Energetska pismenost: Osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraže­vanje o energiji«.

Prepričani smo, da tudi naše okolje potrebuje gradivo, ki bo kratko in jedrnato, pa vendar celovito in z različnih strokovnih zornih kotov opozorilo na pomen in prepletenost z energijo in energetiko povezanih vsebin in izzivov. Priročnik brezplačno distribuiramo učiteljem in profesorjem na slovenskih osnovnih in srednjih šolah (naš partner za distribucijo je založniška hiša Rokus Klett) ter fakultetah in knjižnicam po vsej Sloveniji, odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni (sektorji energetika, okolje, gospodarstvo, izobraževanje itd.), regionalnim razvojnim in energetskim agencijam, znanstveno-raziskovalnim in strokovnim organizacijam, nevladnim organizacijam, medijem in drugim zainteresiranim deležnikom. 

V letu 2015 načrtujemo predstavitve, predavanja in razprave na temo pomena energetske pismenosti v Sloveniji in njenega prispevka k oblikovanju odgovorne, na znanju temelječe trajnostne energetske prihodnosti Slovenije. 

Priročnik je prosto dostopen tukaj