Menu

Consensus

Novice

iEnergijo razvijajo v globalno izobraževalno-ozaveščevalno platformo

Društvo za krepitev energetske pismenosti EN-LITE, katerega komunikacijski partner je Consensus, v okviru mentorskega programa UNESCO Open Education for a Better World razvija iEnergijo v globalno izobraževalno-ozaveščevalno platformo.

V okviru aktivnosti so v sodelovanju z UNESCO programom Open Education for a Better World in Univerzo v Novi Gorici organizirali mednarodno večdeležniško razpravo o pomenu odprtega izobraževanja o energiji in energetiki z naslovom Energija, družba in odprto izobraževanje (Energy, Society and Open Education). Predstavitev projekta razvoja globalne odprte izobraževalne platforme iEnergy (slovenska različica je zaživela v lanskem letu: www.i-energija.si, dostopna je tudi poenostavljena angleška beta različica www.i-energy.info) sta uvodoma predstavila mag. Mojca Drevenšek (Consensus in društvo EN-LITE) in prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru in društvo EN-LITE).  Sledile so tri panelne razprave, v katerih so številni domači in tuji naravoslovni, tehniški in družboslovni strokovnjaki delili svoje znanje in izkušnje o tem, kako lahko energetska pismenost podpre uresničevanje energetskih in podnebnih ciljev EU (prvi, evropski panel) ter doseganje 7. cilja trajnostnega razvoja ZN o čisti in dostopni energiji (drugi, globalni panel). Tretji panel so posvetili razpravi o ključnih elementih učinkovitega odprtega izobraževanja, s poudarkom na odprtih izobraževalnih virih in odprtem učenju, napredni podatkovni analitiki, umetni inteligenci, spletnih sodelovalnih platformah, videovsebinah, igrifikaciji in zagotavljanju celovite, učinkovite uporabniške izkušnje.

V hibridni razpravi, ki je potekala tudi z vključevanjem na daljavo, so sodelovali predstavniki slovenskih, evropskih in mednarodnih organizacij (po abecednem redu): Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani, CER - Center energetsko učinkovitih rešitev, Društvo za ZN za Slovenijo, E.DSO for smart grids, EIT InnoEnergy, ETIP SNET, Evropski parlament, ELES, ESMIG, Event Registry, Frontlab, GEN energija, Gospodarska zbornica Slovenije, IAEE – SAEE (Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko, Slovensko združenje za energetsko ekonomiko), IFNEC – International Framework for Nuclear Energy Cooperation, Institut Jožef Stefan, Ministrstvo za infrastrukturo, MiTeam.eu, National Union of Students – NUS UK, Plinovodi, Proxima, Robotina, RRA LUR, SBRA (Slovenian Business and Research Association), Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne odprte izobraževalne vire in odprto učenje, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Oxfordu, U.S. Department of Energy, VideoLectures.NET, Vrije Universiteit Amsterdam in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).