Menu

Consensus

Novice

ELES z letnim poročilom za 2018 postavlja temelje celovitega poročanja

Družba ELES je objavila letno poročilo za leto 2018, v katerem je postavila temelje za celovito poročilo.

Na Consensusu smo ponosni, da sodelujemo pri uvajanju celovitega poročanja v družbi ELES. V letošnjem letnem poročilu je družba, kot enega od pomembnih korakov, uvedla koncept šestih kapitalov, iz  katerih z izvajanjem svojih dejavnosti ustvarja vrednost za ključne deležnike; to so proizvodni, človeški, družbeni, intelektualni, naravni in finančni kapital. Poslovno poročilo je zasnovano kot rezultat trajnostnega poročanja s pogledom skozi kapitale.

Opredelili so tudi strateške izzive in jih povezali z vhodnimi kapitali ter relevantnimi mednarodnimi referenčnimi dokumenti in študijami. Poročanje o upravljanju ključnih tveganj so jasno povezali z vhodnimi kapitali, strateškimi izzivi in deležniki.

Letno poročilo družbe ELES je dostopno na: https://letnoporocilo2018.eles.si/wp-content/uploads/2019/10/ELES_LP2018_interaktivno.pdf