Menu

Consensus

Novice

ELES z letnim poročilom za 2017 stopa na pot celovitega poročanja

Družba ELES je objavila letno poročilo za leto 2017, s katerim so napovedali smer razvoja korporativnega poročanja in celovitega razmišljanja. Letno poročilo 2017 že uvaja prve korake k celovitemu poročanju.

Na Consensusu smo ponosni, da sodelujemo pri uvajanju celovitega poročanja v družbi ELES. V letošnjem letnem poročilu smo sodelovali s konceptualno, vsebinsko zasnovo in skupaj z naročnikom že uvedli nekaj prvih korakov v smeri celovitega poročanja, in sicer:

  • povezali smo poslanstvo, vizijo in vrednote družbe ELES z njenimi temeljnimi dejavnostmi in ključnimi rezultati poslovanja v preteklem letu;
  • nakazali smo tesno povezavo med upravljanjem tveganj ter dejavnostmi Elesa za ustvarjanje vrednosti;
  • vzpostavili smo celovit pristop k poročanju o izvajanju posameznih ključnih dejavnosti, s katerimi družba ELES ustvarja vrednost in nakazali povezave med izzivi Elesove dejavnosti in deležniki.

Pri poročanju o nefinančnem poslovanju ELES sledi mednarodnemu okviru trajnostnega poročanja GRI in načelom Mednarodnega okvirja za celovito poročanje. V prihodnje družba načrtuje še okrepljene povezave med finančnimi in nefinančnimi informacijami o poslovanju in prepoznava načela celovitega poročanja kot smer razvoja korporativnega poročanja.

Kreativno zasnovo in oblikovanje letnega poročila 2017 je prevzel AV Studio.

Letno poročilo ELES za 2017 je spletno dostopno na: http://letnoporocilo.eles.si/

Več informacij o celovitem poročanju najdete na portalu: www.celovitoporocanje.si