Menu

Consensus

Novice

Družba ELES prejela dve nagradi za najboljše letno poročilo za leto 2018

Družba ELES je na tekmovanju za najboljše letno poročilo, ki ga organizira Poslovna akademija Finance, tudi to leto med najboljšimi.

V kategoriji Najboljše letno poročilo med velikimi podjetji (niso subjekti javnega interesa) za leto 2018 je letno poročilo družbe ELES zasedlo prvo mesto. Prejeli pa so tudi nagrado za najboljše letno poročilo v obvladovanju tveganj in korporativnem upravljanju za leto 2018.

Na Consensusu smo ponosni, da imamo priložnost sodelovati pri razvoju korporativnega poročanja tako pomemben slovenske družbe, kot je ELES, ki se je odločila stopiti na pot celovitega poročanja (CP). V letošnjem letnem poročilu je družba kot enega pomembnih korakov CP uvedla koncept šestih kapitalov, iz katerih z izvajanjem svoje dejavnosti ustvarja vrednost za ključne deležnike. Rezultat tega je poslovno poročilo, ki je zasnovano kot trajnostno poročanje s pogledom skozi teh šest kapitalov, to so: proizvodni, človeški, družbeni, intelektualni, naravni in finančni kapital.

V letnem poročilu so v družbi ELES opredelili tudi strateške izzive in jih povezali z vhodnimi kapitali ter relevantnimi mednarodnimi referenčnimi dokumenti in študijami. Poročanje o upravljanju ključnih tveganj so prav tako jasno povezali z vhodnimi kapitali, strateškimi izzivi in deležniki.

Letno poročilo družbe ELES je dostopno na: https://letnoporocilo2018.eles.si/wp-content/uploads/2019/10/ELES_LP2018_interaktivno.pdf
Spletna različica letnega poročila pa na https://letnoporocilo2018.eles.si/