Menu

Consensus

Novice

Consensus vodi komunikacije Horizon2020 projekta NEWCOMERS

Consensus je v projektu NEWCOMERS (New clean energy communities in a changing European energy system), ki ga izvajajo od 1. junija letos, zadolžen za komunikacijske aktivnosti in aktivnosti razširjanja rezultatov projekta.

Cilj projekta NEWCOMERS je proučitev novih energetskih skupnosti, ki se od tradicionalnih skupnosti raziskujejo glede na nove akterje, odnose med njimi in/ali uporabo novih, naprednih tehnologij za proizvodnjo, shranjevanje ali rabo energije. »V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 6 držav EU, od tega smo kar trije slovenski partnerji: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, družba GEN-I in Consensus komunikacije za odgovorno družbo. Poleg desetih konkretnih in delujočih študij primerov energetskih skupnosti v projektu sodeluje tudi društvo za spodbujanje energetske pismenosti EN-LITE,« razlaga vodja projekta NEWCOMERS na Consensusu mag. Mojca Drevenšek in dodaja, da gre za 3-letni projekt. Ta se bo poleg izvajanja raziskovalnih in komunikacijskih aktivnosti zaključil s pripravo in promocijo priporočil za evropske, nacionalne in lokalne oblikovalce energetsko-podnebnih politik, s fokusom na pomenu energetskih skupnosti.

Na Consensusu se veselimo izzivov komunikacijske podpore Horizon2020 projektu, ki raziskuje tako pomembne elemente prihodnosti trajnostne energetske oskrbe v Evropi.