Menu

Consensus

Novice

Consensus sodeloval na mednarodni konferenci o družbeni odgovornosti podjetij in komuniciranju

Mednarodni forum združuje akademsko znanje s primeri dobrih praks

Mednarodna konferenca o družbeni odgovornosti podjetij in njenem komuniciranju, ki je potekala od 17. do 19. septembra v Ljubljani v organizaciji Združenja za korporativno in tržno komuniciranje v sodelovanju z Univerzo v Amsterdamu, Aarhus univerzo in Univerzo v Ljubljani je namenjena akademikom in praktikom, ki so zavezani družbeni odgovornosti.

V treh konferenčnih dneh so se zvrstila številna predavanja in predstavitve primerov dobrih praks s področja komuniciranja družbene odgovornosti. Med govorci je bila tudi mag. Mojca Drevenšek s Consensusa, ki je predstavila praktični pristop k uresničevanju odgovornega delovanja na ravni posameznikov, organizacij in države. Na primeru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE, v katerega je od njegovega zagona leta 2013 aktivno vključena, je razložila pomen upravljanja odnosov z deležniki, ki skozi krepitev energetske pismenosti načrtujejo in uresničujejo svojo družbeno odgovornost. Poseben poudarek njene predstavitve je bil na aktualni dejavnosti projekta EN-LITE, to je krepitvi uporabe Globalnega energetsko-podnebnega kalkulatorja v Sloveniji in ambiciji izdelave slovenskega kalkulatorja. Prispevek so pripravili skupaj s Katjo Krasko Štebljaj (ELES), prof. dr. Markotom Marhlom (Univerza v Mariboru) in doc. dr. Tomažem Žagarjem (Univerza v Mariboru in ARAO).

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo z naslovom »Korporativna družbena odgovornost in trajnost se poplačata: Upravljavski in komunikacijski vidiki integriranja korporativne družbene odgovornosti v prakso«. Na njej so svoja stališča glede omenjene tematike predstavili prof. Dejan Verčič s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, prof. Robert L. Heath z Univerze v Houstonu, prof. Danica Purg s Poslovne šole Bled in Valdis Wish, svetovalec za digitalno komuniciranje in ustanovitelj podjetja LGM Interactive iz Berlina.