Menu

Consensus

Novice

Consensus na EUSEW (European Sustainable Energy Week)

Mag. Mojca Drevenšek se je udeležila dogodka European Sustainable Energy Week, ki ga organizira Evropska komisija z namenom povezovanja različnih deležnikov s področja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Evropi.

Na konferenci smo med deležniki promovirali strategijo uporabe/eksploatacije rezultatov projekta LinkingDanube, ki smo jo pripravili za naročnika RRA LUR.  

Hkrati je bila to tudi priložnost za prve stike s ključnimi deležniki projekta NEWCOMERS: oblikovalci politik ter koordinatorji in partnerji sorodnih projektov, ki pokrivajo teme, povezane z energetskimi skupnostmi, energetsko pismenostjo in energetskim prehodom v nizkoogljičnost.