Evropski projekti

Sodelovanje s partnerji iz akademskega in poslovnega sveta, prevajanje zahtevnih tematik v slikovite brošure in iskanje novih inovativnih priložnosti za promocijo projektov.

Komunikacijske in diseminacijske aktivnosti

Kot komunikacijski partner smo vključeni v evropske projekte, kjer na podlagi večletnih izkušenj skrbimo za celostno komunikacijo in diseminacijo projekta in projektnih rezultatov. V sklopu projektov snujemo in razvijamo spletne strani, upravljamo družbena omrežja ter ustvarjamo kompleksne in preproste letake, brošure in druge materiale za promocijo projektov.

Organizacija dogodkov

Konference, delavnice in drugi dogodki za raznolike deležnike so ključen del uspešne promocije projektov. Kot komunikacijski partner skrbimo za organizacijo in promocijo dogodkov tako v Sloveniji kot tudi tujini.

Odprto izobraževanje

Odprto izobraževanje je pomemben del evropskih projektov, saj zagotavlja dostopnost virov vsem in možnost njihove celotne ali delne ponovne uporabe. V Consensusu imamo izkušnje in znanja na področju razvoja odprtih izobraževalnih virov, odprtih izobraževalnih platform ter vključevanja principov odprtega izobraževanja v projekte.

Sodelovanje pri raziskavah

Kor partner raziskovalnih projektov se pogosto vključujemo tudi v izvedbo raziskav. Izvajamo manjše študije primerov, vključno z izvajanjem intervjujev, fokusnih skupin ali anket, ter preglede različnih tematik, ki so povezane z našim strokovnim znanjem (odprto izobraževanje, komuniciranje na raznih področjih, sprejemljivost različnih tem ipd.).

Kar je pomembno, je informacija. Kar so podatki je šum.

Reference