Consensus za svoje naročnike razvija njihovo poročevalsko prakso že od leta 2009. Ne glede na to, da so se v tem času formalni in neformalni standardi poročanja pogosto spreminjali in nadgrajevali, je naša vizija vedno predvsem optimiranje vrednosti družbe, ki poroča. Poročanje izključno zaradi formalno zavezujočih standardov je po naši oceni in globalnih izkušnjah nujno, ne pa zadostno. Šele poročilo, ki upošteva usmeritve celovitega poročanja omogoča, da ključni deležniki prepoznajo realno vrednost družbe, pa tudi njeno prepoznavanje tveganj in realizacijo priložnosti.
Consensus je vključen v nastajanje najnovejše Direktive CSRD, ki opredeljuje minimalne zahteve poročanja, zato so vsa naša poročila že zdaj usklajena s temi zahtevami. Poročanje, kot ga prakticira Consensus je že dobro desetletje v skladu z usmeritvami ESG (Environmental, Social and corporate Governance) in jih v marsičem celo nadgrajuje, kadar ti standardi ne pokrijejo v zadostni meri vseh koristi, ki jih za svoje okolje ustvarjajo naši naročniki.

Zadni čas za izpolnjevanje zahtev Direktive CSRD!

Direktiva EU o poročanju o trajnostnem razvoju podjetij (CSRD) bo vplivala na približno 50 000 podjetij, ki delujejo v Evropski uniji . CSRD lahko na kratko opišemo kot novo in izboljšano različico Direktive o nefinančnem poročanju (NFRD) . Cilj CSRD je povečati preglednost vpliva podjetij na planet in ljudi tako, da jih spodbudi, da okrepijo svojo igro razkritja trajnosti s strožjimi in preglednejšimi standardi poročanja.

CSRD je dobil zeleno luč v začetku leta 2023 in prva skupina podjetij, ki morajo izpolnjevati zahteve direktive glede poročanja za proračunsko leto 2024 je že v polnem zaletu. Ampak ne skrbite, Consensus sledi razvoju in vas v kateremkoli trenutku in katerikoli fazi že ste, vtiri v proces tako, da boste poročali ne le v skladu z minimalnimi standardi ampak tako, da bodo vsi vaši deležniki dojeli vašo daljnoročno stabilnost (sustainability).

Kakšne so zahteve CSRD?

Štiri najpomembneješe in najbolj zahtevne točke CSRD:

  • Dvojna bistvenost: Podjetja morajo analizirati svoj vpliv na trajnost na podlagi dveh različnih vrst bistvenosti, in sicer, kako njihovo poslovanje vpliva na ljudi in planet ter kako trajnost in podnebne spremembe vplivajo na njihovo poslovanje.
  • ESRS: Podjetja morajo pri poročanju o trajnostnem razvoju upoštevati evropske standarde poročanja o trajnostnem razvoju (ESRS). Ti standardi pokrivajo teme okolja, družbe in upravljanja. Upravljanje obsega upravljanje virov, ki zagotavljajo trajni razvoj naravnega, človeškega, družbenega, proizvodnega, finančnega in intelektualnega kapitala.
  • Zagotovilo tretjih oseb: CSRD od podjetij zahteva, da zagotovijo omejeno zagotovilo za svoje informacije o trajnosti. To pomeni, da mora nepristranska, zanesljiva in dobro obveščena tretja oseba pregledati podatke, da zagotovi njihovo točnost in zanesljivost.
  • Podatki morajo biti del poslovnega poročila in objavljeni v digitalni obliki (XHTML).
    Na splošno je cilj CSRD ustvariti bolj enoten pristop k poročanju o trajnosti po vsej EU in zagotoviti, da so informacije dosledne, zanesljive in lahko razumljive za vse zainteresirane strani.

Evropski Standardi za poročanje o trajnostnem razvoju (ESRS) je niz standardov, ki se jih morajo podjetja držati, da bodo v skladu s CSRD. Standardi so še v osnutku. Pričakuje se, da bo EFRAG, ki v imenu Evropske komisije pripravlja CSRD in podlage za direktivo, ustvaril tudi deset sektorsko specifičnih standardov.

Ekipa Consensusa, ki dela na projektih CSRD
Andrej Drapal
Darinka Pek Drapal
Mojca Drevenšek
Barbara Modic
Pedja Ašanin Gole